top of page

KJEVEORTOPEDISK BEHANDLING

TANNREGULERING

Behandling av voksne over 20 år
  • Vi utfører behandling av voksne pasienter (over 20 år). I behandlingen av voksne pasienter benytter vi oss ofte av estetisk apparatur som er tilnærmet usynlig.

  • I noen tilfeller kan behandlingen av voksne pasienter bli delvis dekket gjennom HELFO ihht. trygderefusjonsregler. Vennligst, se detaljer ang. refusjonordningen.

Refusjon fra HELFO for pasienter over 20 år

I enkelte tilfeller kan også voksne motta støtte i forbindelse med tannregulering. Her er noen av bittfeilene nevnt:​

 

  • Bittet og/eller kjevestillingsfeilen er så betydelig at behandlingen består både av  tannregulering og kirurgisk korreksjon.

  • Agenesi (medfødt mangel) av permanente tenner dersom agenesilukene skal lukkes, eller dersom man trenger tannregulering som forbehandling i forkant av behandling med broer/implantater.

  • Uvanlig stor tannslitasje der en bittfeil må korrigeres før de nedslitte tennene kan bygges opp igjen.

  • Preprotetisk tannregulering i forbindelse med tannskader ved godkjent yrkesskade.

  • Tannregulering av pasienter med tannkjøttssykdom (marginal periodontitt).

bottom of page