top of page

PRISER OG REFUSJON FRA HELFO FOR PASIENTER UNDER 20 ÅR

​Våre spesialister har et direkteoppgjør med HELFO. Dette betyr at pasienten/ foresatte ikke selv behøver å søke trygdekontoret om støtte. Foresatte skal kun dekke egenandel for behandlingen.

 • Honoraret for tannregulering er i store trekk avhengig av bittfeilen. Store og mer alvorlige bittfeil medfører ofte mer komplisert og lengre behandling, noe som igjen fører til at HELFO kan yte mer refusjon. Moderate bittfeil, som forekommer oftest, gir mindre refusjon fra folketrygden.

 • HELFO kan yte støtte til tannregulering for barn og ungdom inntil 20 år, dvs. at behandlingen må være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år.

Refusjonssatser

 • Hvor mye man får dekket av HELFO er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er.

 • Denne støtten vil derfor variere fra 40% (moderate bittfeil) til 100% (leppe-kjeve-ganespalte og pasienter med store kjevestillingsfeil). I hvert enkelt tilfellet blir det foretatt en grunndig undersøkelse av bittfeilen og foresatte får på forhand informasjon om størrelsen på støtten fra HELFO.

 • De ulike typer bittfeil og refusjonsandel er spesifiserte på  henvisningsskjemaet for kjeveortopedisk behandling, som foresatte får hos tannlegen/tannpleieren.

 • De ulike bittfeilene er delt inn i ulike grupper med bestemt refusjonsprosent:​

Gr. A: 100% refusjon

 • Kjevestillingsfeil som må koriggeres kirurgisk i tillegg til tannreguleringen, leppe-kjeve-ganespalte og barn med leddgikt.

 

Gr. B: 75% refusjon

 •  Store overbitt (f.o.m. 9 mm), underbitt, dype bitt (f.o.m. 6 mm), manglende anlegg av permanente tenner, osv.

 

Gr. C: 40% refusjon

 • Moderate overbitt (6 - 9 mm), plassmangel i fronten (f.o.m.4 mm), kryssbitt i fronten, osv.​

Søskenmoderasjon

 • I tilfellet det er flere søsken som trenger regulering, enten plate eller “streng”, får familien søskenmoderasjon for det andre barnet. Refusjonen i gruppe C vil da øke fra 40% til 60%, og i gruppe B fra 75% til 90%. Denne ordningen gjelder også øvrige barn i familien som trenger tannregulering.

HELFO beregner refusjonen ut i fra offentlige takster for tannbehandling som blir fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Prisene våre ligger noe over de offentlige takstene, noe som fører til et mellomlegg som pasientene må dekke selv. Dette er vanlig både ved offentlige og private tannklinikker. Hos oss er pristillegget på ca. 15 % av de offentlige takstene.

Før behandlingen blir sett i gang, vil du få et kostnadsoverslag og en behandlingsplan med informasjon om typen, lengden og kostnaden av behandlingen. Egendelen blir delt opp i flere avdrag som blir spredte utover den tiden behandlingen tar. Prisene på behandling varierer avhengig av bittfeil og hva type regulering en vil velge. Vi har direkte refusjon fra HELFO slik at du bare betalar egenandel til oss.

Egenandel for behandling (eksempel):

 • Første konsultasjon inkl. panorama oversiktsbilde (røntgen): kr 750,-

 • Innledande behandling med plate/enkel apparatur: kr 2 600 - 9 500,-

 • Fast streng i en kjeve: Egenandelen varierer mellom kr 5 800 - 14 800,-

 • Fast streng i to kjever: Egendelen varierer mellom kr 9 800 - 23 800,-

bottom of page