top of page
Klossen er løs på tannreguleringen

Dersom du ikkje har fått nokon annan beskjed kan dette vente til neste besøk. Er det ubehageleg/irriterande kan ein forsøke å opne lokket og lirke klossen ut av strengen. 

Bakerste feste er løst

Dersom du ikkje har fått nokon annan beskjed kan dette vente til neste besøk. Er det vondt kan du forsøke å klippe strengen bak det neste festet.

Strengen er gått ut av feste

Dersom du ikkje har fått nokon annan beskjed kan dette vente til neste besøk. Er det ubehageleg/irriterande kan ein forsøke å opne lokket og lirke klossen ut av strengen. 

Strengen stikker i tannkjøttet

Dersom du ikkje har fått nokon annan beskjed kan dette vente til neste besøk. Er det ubehageleg/irriterande kan ein forsøke å opne lokket og lirke klossen ut av strengen. 

Siden er under utvikling

bottom of page