top of page

FØRSTE BESØK

  • Ved første besøk foretar kjeveortopeden en grunndig undersøkelse og tar vanligvis et digitalt panoramabilde som viser oversikt over alle tennene.

 

  • Etter at den foreløpige diagnosen er stilt, vil foresatte få innledende informasjon om det er behandlingsbehov, om behandlingen kan avventes eller om den bør snart påbegynnes.

 

  • Det vil også bli gitt informasjon om hvor mye av kostnader som blir dekket gjennom HELFO og hva blir ca. egenandel for behandlingen. Dette varierer individuelt og vil være avhengig av graden av bittfeil.

  • Hos oss kan du få tilnærmet usynlig tannregulering.

bottom of page