Våre spesialister har et direkteoppgjør med HELFO. Dette betyr at pasienten/ foresatte ikke selv behøver å søke trygdekontoret om støtte. Foresatte skal kun dekke egenandel for behandlingen.

TRYGDEREFUSJON

(barn og ungdom)

Refusjon fra HELFO (0 - 20 år)

 

Honoraret for tannregulering er i store trekk avhengig av bittfeilen. Store og mer alvorlige bittfeil medfører ofte mer komplisert og lengre behandling, noe som igjen fører til at HELFO kan yte mer refusjon. Moderate bittfeil, som forekommer oftest, gir mindre refusjon fra folketrygden.

 

HELFO kan yte støtte til tannregulering for barn og ungdom inntil 20 år, dvs. at behandlingen må være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år.

Refusjonssatser 

 

Hvor mye man får dekket av HELFO er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. Denne støtten vil derfor variere fra 40% (moderate bittfeil) til 100% (leppe-kjeve-ganespalte og pasienter med store kjevestillingsfeil). I hvert enkelt tilfellet blir det foretatt en grunndig undersøkelse av bittfeilen og foresatte får på forhand informasjon om størrelsen på støtten fra HELFO. De ulike typer bittfeil og refusjonsandel er spesifiserte på  henvisningsskjemaet for kjeveortopedisk behandling, som foresatte får hos tannlegen/tannpleieren. De ulike bittfeilene er delt inn i ulike grupper med bestemt refusjonsprosent:

 

Gr. A: 100% refusjon

 

Kjevestillingsfeil som må koriggeres kirurgisk i tillegg til tannreguleringen, leppe-kjeve-ganespalte og barn med leddgikt.

 

Gr. B: 75% refusjon

        

Store overbitt (f.o.m. 9 mm), underbitt, dype bitt (f.o.m. 6 mm), manglende anlegg av permanente tenner, osv.

 

Gr. C: 40 % refusjon

 

Moderate overbitt (6 - 9 mm), plassmangel i fronten (f.o.m.4 mm), kryssbitt i fronten, osv.

 

 

Søskenmoderasjon

 

I tilfellet det er flere søsken som trenger regulering, enten plate eller “streng”, får familien søskenmoderasjon for det andre barnet. Refusjonen i gruppe C vil da øke fra 40% til 60%, og i gruppe B fra 75% til 90%. Denne ordningen gjelder også øvrige barn i familien som trenger tannregulering.

Spørsmål?

 

Ring oss på tlf 55 26 45 40 
eller send oss en e-post dersom du lurer på noe.

Vestkanten Tannregulering AS

Lyderhornsveien 353

5171  Loddefjord

  • Facebook Basic Black
  • Google+ Basic Black
Norsk kjeveortopedisk forening

© 2015 by Vestkanten Tannregulering AS.